Thuốc hướng thần Trileptal 300 mg ( Oxcarbazepin 300mg )

  • Điều trị động kinh toàn thể nguyên phát có kèm co cứng-giật rung.
  • Động kinh cục bộ, có hoặc không kèm theo cơn toàn thể thứ phát.