Thuốc hướng thần Zapnex Olanzapin 5mg, Hộp 60 viên

Chỉ định Zapnex-5

  • Tâm thần phân liệt & các loạn thần khác có các biểu hiện rõ rệt của các triệu chứng dương tính hoặc âm tính.