Thuốc kháng sinh Clamoxyl 250mg – Amoxicillin, Hộp 12 gói

  • Đường hô hấp trên (bao gồm cả Tai Mũi Họng), như viêm amiđan, viêm xoang, viêm tai giữa
  • Đường hô hấp dưới, như đợt cấp của viêm phế quản mãn, viêm phổi thùy và viêm phổi phế quản
  • Đường tiêu hóa, như sốt thương hàn