Thuốc Levosum Tablet 0.1mg Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Levosum Tablet 0.1mg điều trị nhược giáp. Phòng ngừa tái phát bướu giáp lành. Cường giáp đã đưa về bình giáp. Sau phẫu thuật bướu ác tính.