Thuốc nhiễm khuẩn đường hô hấp Auclanityl 1g – Amoxicillin/clavulanic 875mg/125mg, Hộp 2 vỉ x 7 viên

  • Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên.
  • Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới do liên cầu khuẩn, phế cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn không tiết penicilinase và H. influenzae.
  • Nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng.