Thuốc Novartis Stalevo 150/37,5/200mg, Chai 100 viên

Chỉ định:

  • Bệnh Parkinson có biến động về vận động vào cuối liều dùng mà không ổn định được khi điều trị bằng levodopa/chất ức chế dopa decarboxylase (DDC).