Thuốc Seduxen 5mg

Chỉ định điều trị:

  • Trạng thái lo âu, kích động, mất ngủ.
  • Sảng rượu cấp, các bệnh tiền sảng và các triệu chứng cấp cai rượu. 
  • Cơ co cứng do não hoặc thần kinh ngoại biên, co giật. 
  • Tiền mê trước khi phẫu thuật.