Thuốc trị giun, sán Pizar 6mg Davipharm

  • Được lựa chọn để điều trị bệnh giun chỉ Onchocerca
  • Kể cả các loại giun lươn ở ruột