Tpbvsk Phụ Lạc Cao Ex giúp tăng cường lưu thông khí huyết

  • Bổ sung giúp giảm các chứng đau rối loạn của phụ nữ trước và sau kì kinh nguyệt.
  • Điều hoà rối loạn trong quá trình hành kinh khó chịu của phụ nữ.