Utralene 50mg Umedica 10 vỉ x 10 viên

  • Bệnh trầm cảm.
  • Hội chứng hoảng sợ.
  • Rối loạn xung lực cưỡng bức ám ảnh.