Valmagol 200mg Davipharm, Hộp 10 vỉ x 10 viên

  • Cho các bệnh động kinh nhỏ, cơn động kinh giật rung tăng trương lực, động kinh lớn, động kinh máy co từng cơn, động kinh nhạy cảm ánh sáng.