Viên Ngậm Bảo Thanh bổ phế, trừ ho, tiêu đờm, Hộp 20 vỉ x 5 viên

  • Bổ phế
  • Trừ ho, tiêu đờm