Viên sủi bù nước ORESOL OPC

  • Giải khát – giúp cơ thể bù nước và điện giải.