Xatral XL 10mg, Hộp 30 viên

  • Ðiều trị triệu chứng của bướu lành tiền liệt tuyến.