Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hộp 28 viên
Candesartan Stada 4mg được chỉ định Điều trị tăng huyết áp. Có thể sử dụng một mình hoặc kết hợp với các thuốc trị tăng huyết áp khác.
Hộp 28 viên
Candesartan Stada 8mg được chỉ định Điều trị tăng huyết áp. Có thể sử dụng một mình hoặc kết hợp với các thuốc trị tăng huyết áp khác.