Hiển thị tất cả 2 kết quả

Điều trị ngắn hạn viêm và ngứa của các bệnh lý da mức độ trung bình - nặng đáp ứng corticosteroid, viêm da tiếp xúc/ kich ứng
Tuýt 15g
Điều trị ngắn hạn viêm và ngứa của các bệnh lý da mức độ trung bình - nặng đáp ứng corticosteroid, viêm da tiếp xúc/ kich ứng