Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hộp 40 viên
Thuốc Depakine 200mg chỉ định dùng cho người động kinh: điều trị các thể động kinh khác nhau. Hưng cảm: Điều trị và dự phòng hưng cảm trong các rối loạn cảm xúc lưỡng cực.
Lọ 40ml
Depakine 200Mg/ml là thuốc chống động kinh co cứng, rung giật, mất trương lực, điều trị các thể động kinh cục bộ đơn giản và phức tạp khác nhau ở người lớn và trẻ em.
Hộp 30 viên
Thuốc này được chỉ định dùng trong: Động kinh: điều trị các thể động kinh khác nhau ở người lớn và trẻ em trên 6 tuổi và cân nặng trên 20kg. Hưng cảm: điều trị và dự phòng hưng cảm trong các rối loạn cảm xúc lưỡng cực.