Hiển thị tất cả 5 kết quả

Hộp 28 viên
Esomeprazole Stada được chỉ định Điều trị viêm xước thực quản do trào ngược; điều trị dài hạn cho bệnh nhân viêm thực quản đã chữa lành để phòng ngừa tái phát; điều trị triệu chứng bệnh trào ngược dạ dày-thực quản (GORD).
Hộp 28 viên
Bệnh trào ngược dạ dày-thực quản (GERD)  Điều trị viêm xước thực quản do trào ngược   Điều trị dài hạn cho bệnh nhân viêm thực quản đã chữa lành để phòng ngừa tái phát 
Hộp 28 viên
Bệnh trào ngược dạ dày-thực quản (GERD)  Điều trị viêm xước thực quản do trào ngược   Điều trị dài hạn cho bệnh nhân viêm thực quản đã chữa lành để phòng ngừa tái phát 
Hộp 14 gói
Esomeprazole sodium được chỉ định trong bệnh trào ngược dạ dày-thực quản trên bệnh nhân viêm thực quản và/hoặc có triệu chứng trào ngược nặng như là một liệu pháp thay thế cho dạng uống khi liệu pháp dùng qua đường uống không thích hợp.  
Hộp 28 viên
Chỉ định điều trị: Bệnh trào ngược dạ dày-thực quản (GERD)  Điều trị viêm xước thực quản do trào ngược   Điều trị dài hạn cho bệnh nhân viêm thực quản đã chữa lành để phòng ngừa tái phát