Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hộp 30 viên
Chỉ định Flutonin 20 Rối loạn trầm cảm.  Rối loạn ám ảnh cưỡng bức.  Chứng ăn vô độ.
Hộp 50 viên
Rối loạn trầm cảm Rối loạn ám ảnh cưỡng bức Chứng ăn vô độ