Hiển thị kết quả duy nhất

Hộp 60 viên
Để điều trị những cơn hưng cảm từ trung bình đến nặng của rối loạn lưỡng cực. Để điều trị cơn trầm cảm nặng của rối loạn lưỡng cực.