Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hộp 100 viên
Tăng huyết áp Tăng huyết áp do nhu mô thận.
Hộp 100 viên
Điều trị tăng huyết áp. Tăng huyết áp nhu mô thận