Hiển thị tất cả 5 kết quả

Hộp 30 viên
Tăng HA nguyên phát cho các đối tượng HA không kiểm soát được với đơn trị
Hộp 30 viên
Nó là một loại thuốc hạ huyết áp để điều trị huyết áp cao (tăng huyết áp). Nó chứa sự kết hợp của ba loại thuốc: perindopril, indapamide và amlodipine. Perindopril thuộc một nhóm thuốc gọi là thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE).
Hộp 30 viên
Indapamid dùng để điều trị bệnh tăng huyết áp vô căn. Indapamid có thể hiệp đồng hoặc tăng cường tác dụng các thuốc chống tăng huyết áp khác.
Hộp 30 viên
Thuốc này để sử dụng trong điều trị tăng huyết áp nguyên phát khi huyết áp không kiểm soát được với đơn trị liệu bằng Perindopril
Hộp 30 viên
Nó là một loại thuốc hạ huyết áp để điều trị huyết áp cao (tăng huyết áp). Nó chứa sự kết hợp của ba loại thuốc: perindopril, indapamide và amlodipine. Perindopril thuộc một nhóm thuốc gọi là thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE).