Hiển thị tất cả 2 kết quả

Novartis
Chỉ định điều trị: Bệnh nấm da bàn chân. Nhiễm nấm men ở da, chủ yếu gây ra bởi nấm Candida (như Candida albicans). Lang ben do Pityrosporum orbiculare (còn được gọi là Malassezia furfur).
Novartis
Chỉ định điều trị: Nhiễm nấm da gây ra bởi nấm dermatophytes như Trichophyton  Bệnh nấm da bàn chân. Nhiễm nấm men ở da, chủ yếu gây ra bởi nấm Candida (như Candida albicans).