Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hộp 50 viên
Nebicard 2.5mg được chỉ định để điều trị tăng huyết áp.
Hộp 30 viên
Điều trị tăng huyết áp