Hiển thị tất cả 4 kết quả

Hộp 28 viên
Điều trị tâm thần phân liệt. Ðiều trị rối loạn lưỡng cực.
Hộp 30 viên
Điều trị tâm thần phân liệt. Điều trị các cơn hưng cảm liên quan đến rối loạn lưỡng cực.
Hộp 60 viên
Để điều trị những cơn hưng cảm từ trung bình đến nặng của rối loạn lưỡng cực. Để điều trị cơn trầm cảm nặng của rối loạn lưỡng cực.
Hộp 30 viên
Điều trị tâm thần phân liệt. Điều trị các cơn hưng cảm liên quan đến rối loạn lưỡng cực.