Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hộp 28 viên
Bệnh trào ngược dạ dày-thực quản (GERD)  Điều trị viêm xước thực quản do trào ngược   Điều trị dài hạn cho bệnh nhân viêm thực quản đã chữa lành để phòng ngừa tái phát 
Hộp 28 viên
Bệnh trào ngược dạ dày-thực quản (GERD)  Điều trị viêm xước thực quản do trào ngược   Điều trị dài hạn cho bệnh nhân viêm thực quản đã chữa lành để phòng ngừa tái phát