Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hộp 30 viên
Điều trị chứng tăng cholesterol máu (type IIa) và tăng triglycerid máu nội sinh đơn lẻ (type IV) hoặc phối hợp (type IIb và III) ở người lớn, sau khi đã áp dụng chế độ ăn kiêng thích hợp và kiên trì nhưng cholesterol máu vẫn cao hay có những yếu tố nguy cơ phối hợp.
Hộp 30 viên
Tăng cholesterol máu (type IIa), tăng triglycerid máu nội sinh đơn lẻ (type IV) Tăng lipoprotein máu thứ phát, dai dẳng dù đã điều trị Chế độ ăn kiêng đã dùng trước khi điều trị vẫn phải tiếp tục.
Hộp 30 viên
Chỉ định điều trị: Tăng cholesterol máu nguyên phát (loại IIa kể cả tăng cholesterol máu gia đình kiểu dị hợp tử) Tăng cholesterol máu gia đình kiểu đồng hợp tử: dùng hỗ trợ cho chế độ ăn kiêng