Hiển thị tất cả 4 kết quả

Lọ 5ml
Ivis Tobramycin điều trị những nhiễm trùng bên ngoài nhãn cầu và các phần phụ của mắt do những vi khuẩn nhạy cảm: Viêm mí mắt, viêm kết mạc
Lọ 5ml
Tình trạng viêm ở mắt có đáp ứng với steroid và khi có nhiễm khuẩn nông ở mắt hay có nguy cơ nhiễm khuẩn mắt.
Lọ 5ml
Nhiễm khuẩn mắt do các loại vi khuẩn nhạy cảm. Viêm màng bồ đào trước, tổn thương giác mạc do hóa chất, bức xạ, nhiệt, dị vật nội nhãn, sau mổ.
Lọ 5ml
Điều trị các bệnh nhiễm trùng mắt do các chủng vi khuẩn nhạy cảm với Tobramycin gây ra như viêm kết mạc, viêm giác mạc, viêm túi lệ, viêm mí mắt, đau mắt hột, lẹo mắt…