Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hộp 30 viên
Nó là một loại thuốc hạ huyết áp để điều trị huyết áp cao (tăng huyết áp). Nó chứa sự kết hợp của ba loại thuốc: perindopril, indapamide và amlodipine. Perindopril thuộc một nhóm thuốc gọi là thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE).
Hộp 30 viên
Nó là một loại thuốc hạ huyết áp để điều trị huyết áp cao (tăng huyết áp). Nó chứa sự kết hợp của ba loại thuốc: perindopril, indapamide và amlodipine. Perindopril thuộc một nhóm thuốc gọi là thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE).