Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hộp 20 viên
Bostacet được chỉ định điều trị các cơn đau từ trung bình đến nặng.
Hộp 30 viên
Chỉ định điều trị các cơn đau từ trung bình đến nặng.
Hộp 30 viên
Ultracet được chỉ định điều trị các cơn đau từ trung bình đến nặng.